Wstęp

Każdy człowiek ma swoje prawa. Najważniejszym, naturalnym prawem jest prawo do życia. Z niego wynika prawo do rozwoju. Kształcimy swój rozum i charakter, poprzez kontakty z innymi ludzmi, z przyrodą, z otaczającym nas środowiskiem. Pogłębiamy swoją wiedzę i zdolność logicznego myślenia. Rozwijamy swoją sferę emocjonalną, ale również cechy fizyczne, manualne, motoryczne, tak żeby ciągle stawać się jak najlepszym, w pełni rozwiniętym i przystosowanym do życia w danych warunkach organizmem żywym, człowiekiem.

Niestety niektórzy są zdolni do życia wbrew tym naturalnym prawom. Dlatego już dawno zaistniała potrzeba zabezpieczenia człowieka - powstało prawo stanowione, stworzone przez ludzi dla innych. Każde złamanie tych ważnych zasad jest karane, więc każdy jest zobowiązny do przestrzegania tego prawa. Bardzo istotne jest, by to prawo nie godziło w wolność i naturalne prawa każdego człowieka.

Wszystkie dzieci posiadają szczególne prawa. Najmłodsi mieszkańcy tego świata przecież dopiero stawiają pierwsze kroki, dopiero rozwijają się i nie są w stanie same o siebie zadbać. Dlatego potrzebują opieki. Potrzebują wychowanków. Potrzebują rodziców. I przede wszystkim potrzebują specjalnej ochrony w postaci praw dziecka.

Celem tej strony jest właśnie przedstawienie praw dziecka - Waszych Praw! Zatem zapraszamy do lektury :)