Rodzicu! Dziecko uczy się tego czego doświadcza!

 • Krytykowane = potępiania
 • Otoczone wrogością = agresji
 • Żyjące w strach = lękliwości
 • Doświadczające litości = rozczulania się nad sobą
 • Wyśmiewane = nieśmiałości
 • Otoczone zazdrością = zawiści
 • Zawstydzane = poczucia winy
 • Zachęcane = wiary w siebie
 • Otoczone wyrozumiałością = cierpliwości
 • Chwalone = wdzięczności
 • Akceptowane = miłości
 • Otoczone aprobatą = akceptacji siebie
 • Traktowane uczciwie = prawdy i sprawiedliwości
 • Żyjące w poczuciu bezpieczeństwa = ufności

Copyright 2011 © Szkoła Podstawowa w Bełdowie
Źródła