Nowy impuls

Realizacja projektu: W poszukiwaniu impulsu do odkrycia tego co bliskie i dalekie

Nowy Impuls wniósł w życie Szkoły Podstawowej w Bełdowie różnorodność tematyczną zajęć, nowe ich formy i sposoby realizacji. Stał się wyzwaniem zarówno dla uczniów i nauczycieli jak i rodziców oraz społeczności lokalnej.

Możliwość integracji wszystkich stron zainteresowanych rozwojem szkoły w celu wyrównywania szans edukacyjnych między wsią a miastem stworzyła impuls do pracy w zakresie kreowania nowego wizerunku ucznia tej szkoły. Zadania podjęte w ramach projektu stanowią inicjatywy o charakterze nowatorskim w tej szkole i na tym obszarze. Jest to pierwszy projekt realizowany w tej szkole o tak dużym spektrum działań i zakresie inicjatyw.

W ramach zajęć pozaszkolnych stworzone zostały dla uczniów trzy rodzaje kół zainteresowań:

  • dziennikarsko-sportowe,
  • plastyczno-artystyczne,
  • sportowe

Efekty uzyskane na poszczególnych kołach zainteresowań

Na kole dziennikarsko-filmowym uczniowie poznali nowe wiadomości z kręgu tematycznego film i fotografia, nabyli podstawowe umiejętności w zakresie obsługi kamery i aparatu cyfrowego. W ramach zajęć w terenie utrwalili w obiektywie zabytkowy kościół, dworek, pomniki przyrody i piękno bełdowskiego krajobrazu. Uchwycili szczegóły i jednostkowe elementy fotografowanych obiektów. Stworzyli pierwsze animacje. Zebrany materiał posłużył do wystaw i ekspozycji w ramach organizowanego Dnia Bełdowa i regionu w trakcie obchodów Dni Aleksandrowa. Powstał pierwszy krótki film z obchodów Dnia Bełdowa i regionu. W zakresie dziennikarsko-filmowego obszaru działania szkoła podjęła współpracę ze Stowarzyszeniem Film Przyroda Kultura oraz operatorem filmowym, który prowadził z uczniami specjalistyczne zajęcia. Wśród pomocy dydaktycznych niezbędnych do tworzenia projektu na zajęciach dziennikarsko-filmowych znalazły się: kamera, aparat cyfrowy, drukarka do zdjęć, statywy, program komputerowy do montażu scen filmowych.

W kolejnym etapie prac uczniowie rozwinęli zainteresowania w zakresie montażu filmu i tworzenia muzyki jako podkładu do filmów z użyciem organów muzycznych. Nowością była nauka gry na organach muzycznych. Uczniowie uczestniczyli w Akademii Filmowej w Centrum Filmowym Helios i zajęciach pozaszkolnych w Kinie Charlie w Łodzi.

W ramach koła sportowego uczniowie rozwinęli umiejętności w zakresie koszykówki i pływania. Grupa koszykarek wyjechała w sierpniu na 5-dniowy wyjazd szkoleniowy do Głuchołazów. Zakupione zostały stroje sportowe i kosze do gry w koszykówkę.

W celu rozwijania uzdolnień plastycznych i artystycznych, zainteresowań kulturą i tradycją regionu powstało koło plastyczno-artystyczne. Efektem prac uczniów stały się wystawy dzieł artystycznych i plastycznych w ramach Dnia Bełdowa i Regionu. Uczniowie poznali twórczość ludową oraz nabyli nowe umiejętności w zakresie wykonywania własnych prac innymi niż dotychczas sposobami. Na kole tym rozwinęli również umiejętności w zakresie prezentacji technik teatralnych. Wiodącą prezentacją były przyjęte przez uczniów role przewodników w ramach Dnia Bełdowa i Regionu oraz działania promujące ten obszar.

Projekt Nowy impuls wywarł wpływ na zmianę wizerunku ucznia naszej szkoły. Stworzył możliwości rozwoju zainteresowań, odkrywania samego siebie, identyfikacji ucznia ze swoją „małą ojczyzną”.

Decydującym czynnikiem niosącym sukces w tym projekcie jest zaangażowanie nauczycieli i instruktorów, fachowców, rodziców i społeczności lokalnej oraz wsparcie Urzędu Gminy. Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej ma swoje odzwierciedlenie we współpracy w zakresie odkrywania i opracowania przez uczniów historii Bełdowa i jego okolic; ukazania piękna przyrody i jej pomników, zabytkowych budowli sakralnych.