Projekt - "WF z klasą"

Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym przystąpiła do drugiej edycji programu WF Z KLASĄ organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Koordynatorem programu na terenie szkoły jest nauczyciel wychowania fizycznego Violetta Tymieniecka, nauczycielem wspierającym Iwona Kowalczyk-Rybczyńska. W ramach tego programu zorganizowany został Szkolny Okrągły Stół (SOS), czyli debata z udziałem uczniów, dyrektora szkoły i nauczycieli mająca na celu wypracowanie, a następnie realizację wspólnych wniosków w celu podniesienia jakości zajęć wychowania fizycznego.

Szkolny Okrągły Stół

Debata odbyła się 12 listopada 2014r. Wzięli w niej udział przedstawiciele klas od drugiej do szóstej naszej szkoły. Kilkuosobowe zespoły klasowe wspólnie z nauczycielami uczestniczącymi w programie w trakcie tego spotkania wypracowali konstruktywne wnioski dotyczące realizacji zajęć wychowania fizycznego.

Wnioski:

 1. Zoptymalizowanie czasu zajęć na pływalni poprzez wykorzystanie przerwy na wyjazd i sprawniejsze przebieranie się w szatni szkolnej i basenowej.
 2. Zwiększenie ilości zawodów szkolnych i międzyszkolnych.
 3. Wprowadzenie zajęć dodatkowych z fitness lub realizacja w ramach wf jako nowej formy zajęć.
 4. Więcej na lekcjach wychowania fizycznego gier zespołowych (z piłką).
 5. Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych z piłki nożnej dla chłopców z klas IV-VI.
 6. Potrzeba wsparcia organu prowadzącego szkołę – dobudowanie szatni przy sali gimnastycznej, odnowienie sali, utworzenie skoczni i piaskownicy.
 7. Uczniowie klasy szóstej wnioskowali również o podział zajęć wychowania fizycznego na zajęcia dla chłopców i dziewcząt – wniosek ten jednak nie może być zrealizowany, jak wyjaśniła dyrektor szkoły, ze względu na liczebność klasy – 25 osób.

AKTYWNE PRZERWY

Od grudnia w naszej szkole realizowane są dwie w tygodniu aktywne przerwy. We wtorki po trzeciej godzinie lekcyjnej dla uczniów klas IV- VI, prowadzone w sali gimnastycznej (ze względu na sezon zimowy) przez Violettę Tymieniecką, oraz w piątki po drugiej godzinie lekcyjnej dla uczniów klas I-III prowadzone przez Iwonę Kowalczyk-Rybczyńską.

LEKCJE POZA SZKOŁĄ

W naszej szkole realizowane są w ramach wychowania fizycznego zajęcia na pływalni. Jest to jedna godzina tygodniowo w klasach IV - VI. Dzieci dowożone są do Miejskiej Pływalni "Olimpijczyk" w Aleksandrowie Łódzkim (12 km). Zajęcia są dla uczniów zupełnie bezpłatne, ale jednocześnie obowiązkowe. Finansowanie tego działania jest w gestii organu prowadzącego szkołę. Uważamy, iż jest to bardzo dobra praktyka. Uczniowie przez ten czas mają możliwości nauki pływania i doskonalenia tej umiejętności.

Zadania planowane na drugi semestr roku szkolnego 2014/15 w ramach programu WF Z KLASĄ.

 1. Kontynuacja aktywnych przerw, również na świeżym powietrzu jeśli tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne.
 2. Ferie zimowe:
  03 lutego – zajęcia sportowe dla uczniów klasy drugiej i ich rodziców – Iwona Kowalczyk – Rybczyńska.
  10 lutego – zajęcia sportowe dla uczniów klas IV – VI w godz. 10-13 z piłki siatkowej – Violetta Tymieniecka.
  12 lutego - zajęcia sportowe dla uczniów klas IV – VI w godz. 10-13 z piłki koszykowej – Violetta Tymieniecka.
 3. Zgadywanka terenowa zorganizowana dla klas II-III zorganizowana w pierwszym dniu wiosny – Iwona Kowalczyk – Rybczyńska.
 4. Lokalna Akcja Sportowa (LAS) – zorganizowanie II Międzyszkolnego Turnieju Minikoszykówki dla dziewcząt im. Ryszarda Wyrzykowskiego w drugiej połowie maja – Violetta Tymieniecka.

Informacje dotyczące działań związanych z realizacją programu "WF z klasą" zamieszczane są na blogu: http://blogiceo.nq.pl/spbeldow/