Projekt - "Edukacja przez Szachy w Szkole"

Od września 2015 roku nasza szkoła przystąpiła do udziału w Ogólnopolskim Projekcie Polskiego Związku Szachowego pt. „Edukacja przez Szachy w Szkole".

Głównym celem Projektu jest wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, wsparcie edukacji matematycznej oraz upowszechnianie wykorzystywania gier logicznych w procesie edukacji. Gra rozwija i ćwiczy również wyobraźnię przestrzenną dziecka, intuicję, pamięć, poprawną koordynację ruchów, uczy określania odległości między przedmiotami, stron świata, kierunków lewo – prawo itd.

Przez dwa lata uczniowie klasy drugiej będą uczyli się gry w szachy.

Zajęcia szachowe prowadzone są w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

Projekt finansowany jest przez Polski Związek Szachowy, który zapewnił wyposażenie szkoły w podstawowy sprzęt szachowy.

Szkoła w ramach Projektu otrzymała 15 kompletów szachów oraz szachownicę demonstracyjną.

Galeria