Obiady

Wpłat za obiady dokonujemy w sekretariacie szkoły do dnia 10 każdego miesiąca.

Warunkiem uwzględnienia odliczeń za obiady jest zgłoszenie nieobecności ucznia. Zwrotowi podlega dzienna opłata wniesiona za posiłek z wyłączeniem dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie.

Opłata za obiady w miesiącu październiku 2020 r. wynosi:

- przedszkole 22 dni x 4,00zł=88,00zł

- szkoła 22 dni x 5,00zł=110,00zł