Obiady

Wpłat za obiady dokonujemy w sekretariacie szkoły do dnia 10 każdego miesiąca.

Warunkiem uwzględnienia odliczeń za obiady jest zgłoszenie nieobecności ucznia. Zwrotowi podlega dzienna opłata wniesiona za posiłek z wyłączeniem dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie.

Opłata za obiady w miesiącu wrześniu 2020 r. wynosi:

- przedszkole 18 dni x 2,80zł=50,40zł

- szkoła 18 dni x 4,00zł=72,00zł