Sport

Od początku istnienia szkoły możemy mówić o wychowaniu fizycznym, choć zajęcia odbywały się w zupełnie innych warunkach niż obecnie. W protokole rady pedagogicznej z dnia 15 czerwca 1961 r. znajdujemy informację o tym, że boisko zostało wyrównane, a pani Barbara Sobolczyk oddelegowana została na kurs wychowania fizycznego.

Przełom nastąpił w roku 1988. Powołano wtedy Społeczny Komitet Budowy Szkoły, którego zadaniem była rozbudowa ówczesnego budynku. W 1992 roku oddano pierwszą dobudowaną część z niewielką, pięćdziesięciometrową salą gimnastyczną. Kolejna rozbudowa szkoły została zakończona w 1998 r. Uczniowie zyskali kilka dodatkowych sal lekcyjnych i nową, funkcjonującą do dziś salę gimnastyczną.

Nowe, duże pomieszczenie było impulsem do jeszcze większego rozwoju sportu w szkole. Ówczesny nauczyciel wychowania fizycznego Grzegorz Baranowski był inicjatorem ciekawych projektów i imprez związanych ze sportem. Prowadził zajęcia pozalekcyjne - aerobik i gry zespołowe. Był również pomysłodawcą Turnieju Zabaw Ruchowych.