Rada Rodziców

Konto Rady Rodziców

Numer rachunku: 52 1020 3408 0000 4802 0300 1203

Wpłaty - 50 zł, drugie dziecko - 25 zł, trzecie dziecko zwolnione z opłat.