Ogłoszenia o zamówieniach publicznych

Zawiadomienie o wyborze - Dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Bełdowie

Data dodania: 02.01.2014

Zawiadomienie o wyborzeOgłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Bełdowie

Data dodania: 19.12.2013

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ z załącznikami)