Śpiewająca Polska

Program „Śpiewająca Polska” realizowany jest przez Narodowe Centrum kultury. Opiekę merytoryczną i metodyczną zapewnia Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Edukacji i Sportu przy finansowym wsparciu samorządów lokalnych. Operatorem projektu jest Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans.

"Śpiewająca Polska" to program skierowany do najmłodszych - by przez śpiew mogli radować się życiem, doświadczać bogactwa muzyki, czerpać satysfakcję ze wspólnego śpiewania; by przez przyjemnie spędzony czas uczyli się wewnętrznej dyscypliny, otwierali na świat kultury. Stałymi formami działalności w ramach programu są m.in.:

 • dodatkowe lekcje śpiewu,
 • comiesięczne spotkania dyrygentów,
 • warsztaty dla osób prowadzących chóry,
 • doroczne przeglądy chórów szkolnych

Realizacja programu to szansa na:

 • edukację świadomych odbiorców sztuki,
 • poznanie przez młodzież wartościowej polskiej i światowej literatury muzycznej,
 • rozwój muzykalności dużej ilości młodych ludzi, którzy w przyszłości zasilą profesjonalne i amatorskie zespoły chóralne,
 • wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sztukę w szacunku dla wartości, jakie niesie sztuka,
 • rozwój osobowości, wrażliwości i wyobraźni poprzez edukację chóralną,
 • zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 • kontakt chórzystów z wybitnymi artystami - mistrzami,
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli - dyrygentów w kierunku pracy z dziećmi.