O szkole

Szkoła Podstawowa im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie położona jest w jednej z najstarszych wsi w obszarze gminy Aleksandrów Łódzki. Obiekt szkolny składa się z trzech ze sobą połączonych pawilonów. Placówka mimo wielu reform i  zmian organizacyjnych ciągle rozwija się. Swoją historię rozpoczęła na początku XX wieku. W pierwszych latach swojego istnienia mieściła się w budynku drewnianym. Obecnie po rozbudowie mieści się w niej siedem izb lekcyjnych, pracownia komputerowa, biblioteka, stołówka, świetlica oraz sala gimnastyczna. Szkoła w Bełdowie na przestrzeni lat uległa zmianom organizacyjnym. Na początku swego istnienia była szkołą nauczania początkowego. Obecnie z nauki korzystają uczniowie klas I-VI oraz najmłodsza grupa przedszkolaków. Po zajęciach szkolnych działa również świetlica środowiskowa.

Zajęcia dodatkowe

 • zajęcia na basenie,
 • chór szkolny,
 • koło europejskie,
 • zajęcia teatralne,
 • świetlica środowiskowa,
 • zajęcia taneczne w ramach współpracy z MDK,
 • terapia pedagogiczna.

Imprezy cykliczne

 • zajęcia na temat bezpieczeństwa,
 • Święto Szkoły i uroczystość ślubowania klas pierwszych,
 • dzień patrona,
 • udział w akcji Sprzątania Świata,
 • obchody Światowego Dnia Ziemi,
 • jasełka w szkole i kościele,
 • zabawa choinkowa,
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • wróżby andrzejkowe połączone z dyskoteką,
 • obchody pierwszego dnia wiosny,
 • Międzyszkolny Turniej Zabaw Ruchowych,
 • Gminny Konkurs Wiedzy o Literaturze dla klas III,
 • Festyn Rodzinny połączony z Dniem Bełdowa i Regionu,
 • wycieczki krajoznawczo-turystyczne.