Nadanie imienia - 50-lecie - Poświęcenie sztandaru

15 października 2008 roku patronem Szkoły Podstawowej w Bełdowie został Ryszard Wyrzykowski - podróżnik, przyrodnik, sportowiec, filmowiec, niezwykły człowiek, twórca popularnego programu - Klub Pana Rysia.

Wybranie Ryszarda Wyrzykowskiego na patrona było głęboko przemyślaną decyzją. Nasza szkoła jest mocno związana ze środowiskiem przyrodniczym, prowadzone są tu warsztaty filmowo-fotograficzne, dbamy również o sportowy rozwój dzieci.

Nadanie imienia i poświęcenie sztandaru odbyło się podczas rocznicy pięćdziesięciolecia naszej szkoły. Na takiej uroczystości, wśród zaproszonych gości, nie mogło zabraknąć najbliższych przyszłego patrona - żony Ewy Wyrzykowskiej, córki Anny z mężem i wnuczka Rysia. Pani dyrektor Elżbieta Antosik zaprosiła także byłych dyrektorów placówki oraz absolwentów rocznika 1958/59, dla których był to powrót do wspomnień z dzieciństwa.

Cała uroczystość została podzielona na dwie części. Pierwszy etap odbył się w Kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Bełdowie, w którym zaproszeni goście, uczniowie i nauczyciele zgromadzili się na uroczystej Mszy Świętej, sprawowanej przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Adama Lepę. W trakcie tej części uroczystości został poświęcony sztandar, a fundatorzy, burmistrz gminy Aleksandrów Łódzki Jacek Lipiński i prezes Banku Spółdzielczego Anna Ruszkowska, symbolicznie wbili gwoździe w drzewiec sztandaru. Następnie rodzice i fundatorzy przekazali sztandar Pani dyrektor Elżbiecie Antosik, która z kolei wręczyła go uczniom, mówiąc:

„Przekazuję ten sztandar uczniom Szkoły Podstawowej imienia Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie. Sztandar ten jest znakiem naszej tożsamości i jedności.”

Po przejęciu, poczet sztandarowy po raz pierwszy z dumą zaprezentował nowy sztandar. Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy wzięli udział w uroczystym przemarszu do budynku szkoły, gdzie miała odbyć się dalsza część uroczystości.

W budynku placówki odbyła się uroczystość poświęcenia i odsłonięcia przez Panią dyrektor Elżbietę Antosik i Pana burmistrza Jacka Lipińskiego pamiątkowej tablicy wmurowanej w głównym holu. Następnie zebrani w sali gimnastycznej goście mogli obejrzeć prezentację przedstawiającą postać Ryszarda Wyrzykowskiego i historię naszej szkoły, a także dowiedzieć się o niej wielu ciekawych informacji. Dyrektor przyjęła również złożone przez uczniów klasy pierwszej ślubowanie – dla nich na pewno było to wyjątkowy moment na początku nowej drogi – wielu lat spędzonych w tej szkole, od dziś – Szkole Podstawowej im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie!

Uroczystość uświetnił występ szkolnego chóru pod kierunkiem pana Mirosława Maćkowiaka i wspaniały występ zespołu tańca regionalnego, w który skład wchodzą najmłodsze dzieci.

Wszyscy goście otrzymali także pamiątkowe foldery - upamiętniające ten niezwykły dzień i dostarczające informacji o szkole. Na koniec uroczystości wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek.

Lista zaproszonych gości

 • Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Adam Lepa,
 • Łódzki Kurator Oświaty p. Wiesław Zewald,
 • Burmistrz p. Jacek Lipiński i Jego Zastępca – p. Renata Święciak-Ruda,
 • Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej p. Agnieszki Hanajczyk – p. Olga Stawiszyńska,
 • Prezes Banku Spółdzielczego p. Anna Ruszkowska,
 • Ksiądz Infułata Wikariusz Biskupi do spraw katechetycznych Józef Fijałkowski, Ksiądz Proboszcz Parafii Bełdów Kazimierz Marczak, Ksiądz Kanonik w Dalikowie Stanisław Wojtyra, Ksiądz Kanonik w Rąbieniu Andrzej Mikołajczyk,
 • Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi p. Grażyna Tadeusiewicz oraz p. Wiesława Tył – koordynator zespołu doradców edukacji elementarnej,
 • Kierownik Kształcenia Ogólnego w Kuratorium Oświaty w Łodzi p. Maria Szulc, wizytator szkoły p. Halina Cyrulska,
 • Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Anetta Jakubowska oraz radnych Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim i przedstawicieli Rady Powiatu Zgierskiego,
 • Skarbnik Gminy Aleksandrów Łódzki p. Grzegorz Siecha,
 • Sekretarz Gminy Aleksandrów Łódzki p. Krzysztof Kozanecki,
 • Pełnomocnik Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łodzi p. Stanisława Raczyńska,
 • Wiceprzewodniczący Regionalnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Łodzi, Przewodnicząca Regionalnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich p. Zofia Wąsicka,
 • Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu p. Hanna Beda,
 • Naczelnik pozyskiwania funduszy unijnych p. Grzegorz Torzewski,
 • Komendant OSP w Aleksandrowie Łódzkim i Sołtys Bełdowa p. Paweł Stasiak,
 • Byli dyrektorzy tej szkoły: p. Helena Micielska, p. Władysław Stępień, p. Teresa Stańczyk i córka pierwszych kierowników tej szkoły p. Andrzeja Skiby i Janiny Skiby – p. Jadwiga Urbańczyk,
 • Żona Ryszarda Wyrzykowskiego p. Ewa Wyrzykowska, córka Anna i wnuczek Rysio,
 • Dyrektor Wytwórni Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych w Łodzi p. Andrzej Traczykowski, współpracownicy i osoby związane z pracą na planie filmowym razem z Ryszardem Wyrzykowskim na czele z p. Romanem Dębskim,
 • Dyrektorzy Szkół i placówek oświatowych z Łodzi i Gminy Aleksandrów Łódzki,
 • Dyrektorzy, prezesi i kierownicy jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych,
 • Pierwszoklasiści i absolwenci roku szkolnego 1958/59,
 • Przyjaciele naszej szkoły, wśród nich sponsorzy SP i Klubu Sportowego UKS „Basket” Aleksandrów,
 • Koło Gospodyń Wiejskich z Bełdowa i z Bełdówka,
 • Nauczyciele emerytowani, którzy kiedyś pracowali dla szkoły na czele z p. Wiesławą Frydrych,
 • Rodzice