Rada pedagogiczna

Dyrektor szkoły: mgr Iwona Kowalczyk - Rybczyńska

 • mgr Małgorzata Andrzejczak - matematyka, informatyka
 • mgr Elżbieta Antosik - terapia pedagogiczna, zajęcia komputerowe klasy I-III, język angielski klasy I-II, technika
 • mgr Monika Buda - nauczyciel wspierający, zajęcia rewalidacji
 • mgr Anna Ciołkowska - muzyka
 • mgr Halina Guziak - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Kamińska Ewelina - nauczyciel wspierający
 • mgr Kaźmierczak Paulina - plastyka
 • mgr Aldona Kierlik- Śmieszkowicz - biblioteka, historia, gimnastyka korekcyjna
 • mgr Iwona Kowalczyk-Rybczyńska - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Dorota Kozłowska - język polski
 • mgr Anna Lazarewicz - oddział przedszkolny
 • mgr Milena Linkiewicz-Zając - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Ilona Łucka - matematyka, informatyka, chemia, fizyka
 • mgr Maniak Mariusz - religia
 • mgr Piotr Małachowski - pedagog, wychowawca świetlicy
 • mgr Monika Matczak - oddział przedszkolny
 • mgr Aurelia Mroczkowska - oddział przedszkolny
 • mgr Marta Osiewalska-Lisiecka - oddział przedszkolny
 • mgr Joanna Pawłowska - język angielski
 • mgr Karolina Pietrzak - oddział przedszkolny
 • mgr Beata Rybczyńska - edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
 • mgr Paweł Sobczak - język angielski
 • Szewczyk Karolina - oddział przedszkolny,edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Violetta Tymieniecka - wychowanie fizyczne
 • mgr Katarzyna Zaspa - język niemiecki