Rada pedagogiczna

Dyrektor szkoły: mgr Paweł Sobczak

 • mgr Małgorzata Andrzejczak - matematyka, informatyka
 • mgr Elżbieta Antosik - terapia pedagogiczna, zajęcia komputerowe klasy I-III, język angielski klasy I-III, technika
 • mgr Monika Buda - nauczyciel wspierający, zajęcia rewalidacji
 • mgr Halina Guziak - oddział przedszkolny
 • mgr Aldona Kierlik- Śmieszkowicz - biblioteka, historia, gimnastyka korekcyjna
 • mgr Iwona Kowalczyk-Rybczyńska - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Dorota Kozłowska - język polski
 • mgr Grzegorz Kuczera - religia
 • mgr Anna Ciołkowska - muzyka
 • mgr Anna Lazarewicz - oddział przedszkolny
 • mgr Milena Linkiewicz-Zając - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Ilona Łucka - matematyka, informatyka, chemia, fizyka
 • mgr Piotr Małachowski - pedagog, wychowawca świetlicy
 • mgr Monika Matczak - oddział przedszkolny
 • mgr Aurelia Mroczkowska - oddział przedszkolny
 • mgr Joanna Mróz - biblioteka, wychowawca świetlicy, wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Marta Osiewalska-Lisiecka - oddział przedszkolny
 • mgr Joanna Pawłowska - język angielski
 • mgr Karolina Pietrzak - oddział przedszkolny
 • mgr Renata Półtorak - język polski,logopedia
 • mgr Beata Rybczyńska - edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
 • mgr Jolanta Rzącka - przyroda, biologia, geografia, plastyka, chemia
 • mgr Paweł Sobczak - język angielski
 • mgr Violetta Tymieniecka - wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna,edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Katarzyna Zaspa - język niemiecki