Projekt - "Mała Gmina - wielkie perspektywy"

W szkole realizowany był projekt ze środków EFS – „Mała Gmina – Wielkie Perspektywy” i trwał od 01.09.2009r. do 31.08.2011r.

Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, pomoc w nauce i sporcie. Dzieci miały możliwość pogłębiania wiedzy z ulubionych bądź obowiązkowych przedmiotów szkolnych. Uczestniczyły w zajęciach wyrównawczych, kołach zainteresowań oraz zajęciach sportowych. Projekt umożliwił zakup do szkoły nowoczesnych pomocy naukowych: tablicy interaktywnej, kamery, aparatów cyfrowych, telewizora i odtwarzacza DVD.

Rok szkolny 2009/2010

Prezentacja podsumowująca pierwszy etap projektu „Mała Gmina – Wielkie Perspektywy”

Rok szkolny 2010/2011

Prezentacja podsumowująca drugi etap projektu „Mała Gmina – Wielkie Perspektywy”