Projekt edukacyjny pt: Od grosika do złotówki

W grudniu 2015 r. klasa druga przystąpiła do udziału w nowej edycji PROJEKTU EDUKACJI FINANSOWEJ DLA UCZNIÓW KLAS II i III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI” przygotowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz  Fundację PZU.

Program „Od grosika do złotówki” adresowany jest do uczniów klas II i III szkoły podstawowej. Propozycje zawarte w Programie stanowią ofertę wzbogacającą doświadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności przydatne we współczesnym świecie jako początek edukacji ekonomicznej najmłodszych.

Program ma na celu:

  • kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacjach podwyższonego ryzyka i niebezpieczeństw,
  • nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu,
  • nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań,
  • inspirowanie uczniów do realizowania własnych pomysłów z zachowaniem bezpieczeństwa,
  • wspomaganie ich samodzielności w uczenia się,
  • rozbudzanie u dzieci ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji.

Zgodne z założeniami nowej podstawy programowej treści nauczania, zawarte w projekcie „Od grosika do złotówki”, obejmują edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczo-zdrowotną, społeczno-etyczną, muzyczno-ruchową oraz plastyczno-techniczną. Realizacja programu trwa 10 miesięcy. Istotnym elementem jest współpraca z rodzicami. Dzięki udziałowi w projekcie uczeń zyskuje atrakcyjny pakiet edukacyjny, naukę poprzez zabawę, indywidualizację nauczania, umiejętność samooceny, kształtowanie umiejętności kluczowych. Jest to ważne doświadczenie w dziedzinie samodzielnego podejmowania decyzji o zarabianiu, oszczędzaniu i racjonalnym wydawaniu pieniędzy oraz gospodarowaniu innymi zasobami. Rodzic bierze aktywny udział w realizacji projektu poprzez rozmowy z dzieckiem, poszukiwanie form oszczędzania w gospodarstwie domowym, wspiera nauczyciela we wprowadzeniu dzieci w zagadnienia związane z finansami. Udział w projekcie poszerza i uatrakcyjnia program nauczania.

Więcej informacji:
http://nowa.od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl/