Historia szkoły

Od tych słów zaczyna się najstarsza kronika szkoły:

„Najstarsi ludzie nie pamiętają kiedy pierwszy raz została otwarta szkoła początkowego nauczania w Bełdowie, opowiadają, że chodzili do szkoły, gdy był budynek drewniany...”

Kalendarium

 • 1912 r. - powstanie szkoły z jedną salą lekcyjną
 • 1958 r. - oddanie nowego budynku szkoły, który służy do czasów obecnych. Kierownikiem jest Andrzej Skiba
 • 1963 r. - stanowisko kierownika obejmuje Janina Skiba
 • 1967 r. - dyrektorem zostaje Władysław Stępień, który dokonuje kapitalnego remontu szkoły
 • 1975 r. - szkoła ulega redukcji do sześciu oddziałów
 • 1976 r. - placówka zostaje szkołą nauczania początkowego z oddziałem przedszkolnym. Dyrektorem zostaje Helena Micielska
 • 1988 r. - powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły. Położenie Kamienia Węgielnego
 • 1991 r. - stanowisko dyrektora obejmuje Teresa Stańczyk, która pozyskuje środki na dalszą rozbudowę
 • 12 XII 1992 r. - uroczyste otwarcie dobudowanego łącznika - szkoła zyskuje trzy nowe pomieszczenia
 • 1998 r. - oddanie do użytku nowego pawilonu. Placówka staje się ośmioklasową szkoła podstawową
 • 1999 r. - przekształcenie placówki w sześcioklasową szkołę podstawową z oddziałem przedszkolnym
 • 2006 r. - dyrektorem zostaje Elżbieta Antosik, która sprawuję funkcje do dnia dzisiejszego
 • 15 X 2008 r. - szkoła obchodzi 50-lecie istnienia → uroczystość nadania imienia i poświęcenia sztandaru